Skift
sprog
Historien om håndball
Historia om handball

Tove Silset, Lise Vogt & Silje Jerpstad

3
4

Håndball er en veldig populær sport i alle de nordiske landene.

Handball er ein veldig populær sport i alle dei nordiske landa.

5
6

Håndball er en ballsport som ble oppfunnet av den danske læreren Holger Louis Nielsen, på slutten av 1800-tallet i Danmark.

Handball er ein ballsport som vart funne opp av den danske læraren Holger Louis Nielsen, på slutten av 1800-talet i Danmark.

7
8

Det er sju spillere på banen. Seks spiller ute på banen og en står i mål.

Det er sju spelarar på bana. Seks spel ute på bana og ein står i mål.

9
10

Det er forbudt å berøre ballen med foten. Ballen skal kun kastes og berøres med hendene, eller andre steder på overkroppen.

Det er forbudt å røre ballen med foten. Ballen skal berre kastast og rørast med hendene, eller andre stadar på overkroppen.

11
12

Håndball ble introdusert på det olympiske programmet allerede i 1936. Da ble det spilt utendørs og med 11 utespillere fra hvert lag.

Handball vart introdusert på det olympiske programmet allereie i 1936. Da vart det spelt utandørs og med 11 utespelarar frå kvart lag.

13
14

Moderne håndball kom på det olympiske programmet i 1972. Det arrangeres verdensmesterskap både for kvinner og menn annet hvert år.

Moderne handball kom på det olympiske programmet i 1972. Det vert arrangert verdsmeisterskap både for kvinner og menn anna kvart år.

15
16

Det danske kvinnelandslaget har vunnet OL tre ganger: I 1996, 2000 og 2004. Norge har vunnet OL to ganger: I 2008 og 2012. I 2016 vant de danske herrene OL.

Det danske kvinnelandslaget har vunne OL tre gonger: I 1996, 2000 og 2004. Noreg har vunne OL to gonger: I 2008 og 2012. I 2016 vann dei danske herrane OL.

17
18

VM er blitt arrangert for menn siden 1938 og for kvinner siden 1957.

VM har vorte arrangert for menn sidan 1938 og for kvinner sidan 1957.

19
20

Sveriges herrelandslag har vunnet verdensmesterskapet fire ganger. I 1954, 1958, 1990 og 1999. Danmark har vunnet VM i 2019.

Herrelandslaget til Sverige har vunne verdsmeisterskapet fire gonger. I 1954, 1958, 1990 og 1999. Danmark har vunne VM i 2019.

21
22

Danmark har vunnet VM en gang for kvinner, i 1997. Norge har vunnet med kvinnelandslaget tre ganger - i 1999, 2011 og 2015.

Danmark har vunne VM ein gong for kvinner, i 1997. Noreg har vunne med kvinnelandslaget tre gonger - i 1999, 2011 og 2015.

23
24

Kjenner du noen som spiller håndball?

Historien om håndball

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1+8+18: Steindy - commons.wikimedia.org S4+10: Armin Kübelbeck - commons.wikimedia.org S6: videnskab.dk S12: A. Frankl - Berlin (1936) S14: ihf.info S16+22: larvikognorge.blogg.no S20: News Oresund S24: Thadius Miller - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X