BM DA SV IS
Skift
sprog
Play audiofilesv
Norske husdyr
BM DA SV IS
2
Norska husdjur

Amalie Hovsten & Leah Evelyn Bjørsvik

Oversat til svensk af Eva-Lotta Berntsson & Lisa Borgström
3
4

Husdyr er dyr som mennesker har temmet, og drar nytte av. I Norge finner vi en del husdyr, de skal du få lese om i denne boka.

Husdjur är djur som människor har tämt och drar nytta av. I Norge finns en del husdjur som du skall få läsa om i denna bok.


Play audiofile 5
6

Storfe er et stort pattedyr og er en planteeter. Den blir blant annet brukt til kjøtt- og melkeproduksjon.

Nötkreatur är ett stort däggdjur och är en växtätare. Den används bland annat till kött- och mjölkproduktion.


Play audiofile 7
8

Grisen er det dyret som ligner mest på mennesker. De får ofte mange barn, og blir brukt til kjøttproduksjon.

Grisen är djuret som mest liknar människor. De får ofta många barn, och används för köttproduktion.


Play audiofile 9
10

Sauen blir brukt til ulike formål. Man lager garn av ulla, og spiser kjøttet. Det er vanlig å spise lammekjøtt på høsten, da lager mange en rett som heter fårikål.

Fåren används för olika ändamål. Man gör garn av ull och äter köttet. Det är brukligt att äta lamm på hösten, då lagar många en maträtt som kallas “fårikål”.


Play audiofile 11
12

Geit er en av de eldste husdyrene i Norge. Den er god til å finne mat i utmark, og er god til å klatre på fjellknauser. Geita blir mest brukt til melkeproduksjon.

Geten är ett av de äldsta husdjuren i Norge. Den är bra på att hitta mat i avlägsna områden, och är bra att klättra i berg. Geten används främst för mjölkproduktion.


Play audiofile 13
14

Lama er et flokkdyr, og liker å passe på andre dyr. Derfor er det lurt å ha en lama som vaktdyr for saueflokker, fordi den holder flokken samlet. Ulla til lamaen blir brukt til garn.

Laman är ett flockdjur och gillar att hålla ihop andra djur. Därför är det lämpligt att ha en lama som vaktdjur för fårhjordar, eftersom den håller ihop flocken. Ullen från laman används till garn.


Play audiofile 15
16

Tamrein er rein som holdes som husdyr. Dette er et meget allsidig husdyr, og brukes blant annet til trekkdyr og kjøttproduksjon. Man kan lage pyntegjenstander og verktøy av geviret. Pelsen brukes til å lage klær av.

Tamrenar är en ren som används som husdjur. Den är ett mycket mångsidigt djur, och som bland annat används för dragdjur och köttproduktion. Man kan göra smycken och verktyg av hornet. Pälsen används för att göra kläder.


Play audiofile 17
18

Høner brukes i hovedsak til å produsere egg. Høna legger omtrent ett egg hver dag.

Hönor används främst för att producera ägg. Hönan lägger omkring ett ägg varje dag.


Play audiofile 19
20

Har du husdyr?

Norske husdyr

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
1: Cor Gaasbeek - pixabay.com
S4: Unsplash - pixabay.com
S6: Sofie Zbořilová - pixabay.com
S8: David Mark - pixabay.com
S10: Thijmen24 - pixabay.com
S12: Sergey Klimkin - pixabay.com
S14: Alexandra - pixabay.com
S16: Jacqueline Macou - pixabay.com
S18: Marcel Langthim - pixabay.com
S20: Chräcker Heller - pixabay.com
Forrige side Næste side
X