Magkeres vearelde daan biejjien?
Magkeres vearelde daan biejjien?

Irja jih Jo Liljedal

3
4

Daan jijjen askedibie.

5
6
8
10
12
14
16

Ebrie. Daan biejjien obre.

17
18

Tjaebpies vearelde. Biejjie guaka.

19
20

Daan aereden tjåetskeme.

21
22
24

Biegke. Daelie beagka.

25
26

Magkeres vearelde dov luvnie?

27
Magkeres vearelde daan biejjien?

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-26: Carina Gm Liljedahl
Forrige side Næste side
X