Skift
sprog
Play audiofile
Fugle i danske haver 1 - Standfugle
DA SV IS
2
Fåglar i danska trädgårdar 1 - Stannfåglar

3. b Vonsild Skole

Oversat til svensk af Åk 3 på Fröakullsskolan
Indlæst på dansk af Alfred Haldan Vestergaard
Indlæst på svensk af Simon Tellander
3
4

I Danmark er der masser af fugleliv i haverne året rundt. Hvis man fodrer fuglene om vinteren, kan man tiltrække mange forskellige arter. De er standfugle.
Play audiofile

I Danmark är det massor av fågelliv i trädgårdarna året runt. Om du matar fåglarna på vintern, kan man locka till sig många olika arter. De är stannfåglar.
Play audiofile

5
6

Gråspurven kan ses i Danmark hele året rundt. Gråspurven lever tæt på mennesker. Et gråspurvepar holder sammen hele livet og bliver for det meste i det samme område.
Play audiofile

Gråsparven kan ses i Danmark hela året runt. Gråsparven lever tätt intill människorna. Ett gråsparvpar håller tillsammans hela livet och stannar för det mesta i samma område.
Play audiofile

7
8

Gråspurven får 2-3 kuld unger om året. Hver gang lægger hunnen 3-6 æg. Æggene er grålige med mørke pletter og prikker.
Play audiofile

Gråsparven får 2-3 kullar om året. Varje gång lägger honan 3-6 ägg. Äggen är gråaktiga med mörka fläckar och prickar.
Play audiofile

9
10

Bogfinken er en spurvefugl. Hannen er meget farverig. Den har en rødbrun krop og et blågrønt hoved. Hunnen ligner en gråspurve-hun.
Play audiofile

Bofinken är en stor sparvfågel. Hanen är mycket färgstark. Den har en rödbrun kropp och ett blågrönt huvud. Honan liknar en gråsparv hona.
Play audiofile

11
12

Det er hunnen, der bygger reden. Bogfinke-hunnen lægger 3-6 æg. Æggene er brunlige med violette pletter.
Play audiofile

Det är honan som bygger boet. Bofink-honan lägger 3-6 ägg. Äggen är bruna med violetta prickar.
Play audiofile

13
14

Rødhals eller rødkælk, findes i alle danske haver. Den er let at kende på sit røde bryst og de tynde ben.
Play audiofile

Rödhaken finns i alla danska trädgårdar. Den är lätt att känna igen med sitt röda bröst och smala ben.
Play audiofile

15
16

Den lever mest af insekter og edderkopper. Rødhalsen får to kuld unger om året. Den lægger 4-6 æg hver gang.
Play audiofile

Den lever mest av insekter och spindlar. Rödhaken får två kullar ungar om året. Den lägger 4-6 ägg varje gång.
Play audiofile

17
18

Blåmejsen er en af vores mindste fugle. Den er let at kende på sin blå hat, blå vinger og blå hale. Blåmejsen lever af insekter og edderkopper.
Play audiofile

Blåmesen är en av våra minsta fåglar. Den är lätt att känna igen med sin blå hatt, blå vingar och blå svans. Blåmesen livnär sig på insekter och spindlar.
Play audiofile

19
20

Blåmejsen lægger mellem 5-12 æg. Den lægger et æg hver dag, men den begynder først at ruge, når alle æggene er lagt. Æggene er hvide med røde prikker.
Play audiofile

Blåmesen lägger mellan 5-12 ägg. Den lägger ett ägg varje dag, men börjar ruva när alla ägg är lagda. Äggen är vita med röda prickar.
Play audiofile

21
22

Musvitten er den største mejse i Danmark. Musvitten kan kendes på sit sorte hoved med hvide kinder og en sort stribe ned over sin gule mave. Vingerne er blå med et hvidt bånd.
Play audiofile

Talgoxen är den största mesen i Danmark. Talgoxen kan kännas igen med sitt svarta huvud och vita kinder och en svart rand ner över sin gula mage. Vingarna är blå med ett vitt band.
Play audiofile

23
24

Musvitten lægger 5-11 hvide æg med røde prikker. Musvitten kan få et eller to kuld unger i løbet af en sommer.
Play audiofile

Talgoxen lägger 5-11 vita ägg med röda prickar. Talgoxen kan få en eller två kullar ungar under en sommar.
Play audiofile

25
26

Gærdesmutten er den næstmindste fugl i Danmark. Det er en lille rund fugl med strithale, og ligner lidt en mus på afstand. Hannen og hunnen ser ens ud.
Play audiofile

Gärdsmygen är den näst minsta fågeln i Danmark. Det är en liten rund fågel med spretig stjärt, den ser ut som en liten mus på avstånd. Hanen och honan ser likadana ut.
Play audiofile

27
28

Gærdesmutten bygger en kugleformet rede af mos, visne blade, græs og grene. Heri lægger den 5-8 æg. De er hvide med røde prikker.
Play audiofile

Gärdsmygen bygger ett bollformat bo av mossa, vissna blad, gräs och grenar. Här lägger den 5-8 ägg. De är vita med röda prickar.
Play audiofile

29
30

Solsorten er den mest almindelige fugl i de danske haver. Hannen er helt sort med gult næb. Hunnen er brun med mørkebrunt næb.
Play audiofile

Koltrasten är den mest vanliga fågeln i de danska trädgårdarna. Hannen är helt svart med gul näbb. Honan är brun med mörkbrun näbb.
Play audiofile

31
32

Solsorten lægger 4-6 æg. Det første kuld æg lægges normalt i april, og det andet kuld lægges i slutningen af maj.
Play audiofile

Koltrasten lägger 4-6 ägg. Den första kullen ägg läggs normalt i april och den andra kullen i slutet av maj.
Play audiofile

33
34

Dompappen er i familie med finken. Den er rund, med et kort tykt næb. Hannen har et flot rødt bryst. Hunnen er mere brun i sine farver. De har begge en flot sort kalot.
Play audiofile

Domherren är släkt med finken. Den är rund och med en kort tjock näbb. Hanen har ett fantastiskt rött bröst. Honan är mer brun i sina färger. De har båda en fin svart kalott.
Play audiofile

35
36

Hunnen lægger 3-7 blålige æg. Hun ruger på æggene i 13 dage og bliver fodret af hannen imens.
Play audiofile

Honan lägger 3-7 blåaktiga ägg. Hon ruvar äggen i 13 dagar och matas av hanen under tiden.
Play audiofile

37
38

Kender du andre danske standfugle?
Play audiofile

Känner du till andra danska stannfåglar?
Play audiofile

39
Fugle i danske haver 1 - Standfugle

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Randolf Verner - pixabay.com - S4: Gerald Lang - pixabay.com
S6: PublicDomainPictures - pixabay.com
S8+12: Didier Descouens - commons.wikimedia.org
S10: Efraimstochter - pixabay.com - S14: Christiane - pixabay.com
S16: Steen Jepsen - pixabay.com - S18: Ray Jennings - pixabay.com
S20+32+36: NottsExMiner - flickr.com
S22: Tbird ulm - commons.wikimedia.org
S24: Arnstein Rønning - commons.wikimedia.org
S26: Gwen Beiley - pixabay.com
S28: Armin Kübelbeck - commons.wikimedia.org
S30: Alexandra - pixabay.com
S34: Steve Polkinghorne - commons.wikimedia.org
S38: Kash - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Kender du Horsens?
DA IS SV BM
2
Känner du till Horsens?

6. årgang - Gedved Skole

Oversat til svensk af William Klasen, Ellie Stache, Ingrid Mattson och Sanna Åberg
Indlæst på dansk af Ida Kramer Høyer
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
3
4

Horsens er en by i Danmark, som ligger i Østjylland. Det er Danmarks 8. største by og Østjyllands 3. største efter Århus og Randers. Horsens by har et areal på 189 km².
Play audiofile

Horsens är en stad i Danmark, som ligger i östra Jylland. Det är Danmarks 8:de största stad och östra Jyllands 3:de största stad efter Århus och Randers. Horsens stad har en area på 189 km².
Play audiofile

5
6

Der bor ca. 58.000 indbyggere i Horsens og 88.000 i Horsens Kommune. Kommunens areal er 520 km2. Der er en hest på våbnenskjoldet. Det er fordi, Horsens oprindeligt hed Horsnes, der betyder Hestenæs.
Play audiofile

Där bor ca 58,000 invånare i Horsens och 88,000 i Horsens kommun. Kommunens area är 520 km². Det är en häst på byvapnet. Det beror på Horsens ursprungligen hette Horsnes, som betyder Hestenäs.
Play audiofile

7
8

Horsens blev grundlagt i 1100-tallet. En af Horsens’ kendte gamle bygninger er Klosterkirken. Den blev opført mellem 1261 og 1275.
Play audiofile

Horsens grundades på 1100-talet. En av Horsens berömda gamla byggnader är Klosterkyrkan. Den byggdes mellan 1261 och 1275.
Play audiofile

9
10

Horsens Statsfængsel ligger midt i Horsens. Fængslet blev indviet i 1853. Fængslet lukkede i 2006 og fangerne blev flyttet til Statsfængslet Østjylland. I dag er fængslet museum og kultursted.
Play audiofile

Horsens stadsfängelse ligger mitt i Horsens. Fängelset öppnades 1853. Fängelset stängdes 2006 och fångarna blev flyttade till stadsfängelset på östra Jylland. Idag är fängelset ett museum och kulturplats.
Play audiofile

11
12

En kendt indsat var Carl August Lorentzen. Han gravede sig ud af fængslet i 1949 ved brug af skeer. Det tog ham ca. et år.
Play audiofile

En känd intern var Carl August Lorentzen. Han grävde sig ut ur fängelset år 1949 med hjälp av skedar. Det tog honom ca ett år.
Play audiofile

13
14

Horsens er kendt for sine store koncerter. Paul McCartney var den første, der spillede en stor koncert i Horsens. Siden også Bryan Adams, U2, Robbie Williams, Elton John, Madonna, AC/DC, Bon Jovi, Metallica, David Bowie og mange andre.
Play audiofile

Horsens är känd för sina stora konserter. Paul McCartney var den första, de spelade en stor konsert i Horsens. Sedan också Bryan Adams, U2, Robbie Williams, Elton John, Madonna, AC/DC, Bon Jovi, Metallica, David Bowie och många andra.
Play audiofile

15
16

Der bliver spillet mange koncerter på “Fængslet”, men der bliver også spillet koncerter på stadion og i Lunden. Lunden er en hyggelig park i Horsens.
Play audiofile

Det spelas många konserter på “fängelset”, men det spelas också konserter på stadion och på Lunden. Lunden är en mysig park i Horsens.
Play audiofile

17
18

AC Horsens er byens professionelle fodboldhold, der spiller i Superligaen. Horsens IC er byens basketballhold. De har vundet det danske mesterskab seks gange siden 1992. De blev senest danske mestre i 2016.

Play audiofile

AC Horsens är stadens professionella fotbollslag, de spelar i Superligan. Horsens IC är stadens basketbollslag. De har vunnit det danska mästerskapet sex gånger sedan 1992. De blev senast danska mästare år 2016.
Play audiofile

19
20

Horsens ligger ved Horsens fjord omgivet af mange skove. Landskabet er dannet under sidste istid. Derfor er der mange bakker, bl.a. Danmarks højeste punkt, Yding Skovhøj på 172,54 meter. Selve højen ligger inde i skoven til højre.
Play audiofile

Horsens ligger vid Horsens fjord omgiven av många skogar. Landskapet bildades under den senaste istiden. Därför är det många backar bl.a. Danmarks högsta punkt, Yding Skovhøj på 172,54 meter. Den högsta punkten ligger inne i skogen till höger.
Play audiofile

21
22

Den genfundne bro ligger ved Vestbirk. Den har været begravet i 85 år og blev gravet ud i 2015. Før blev broen brugt til tog, da den var en del af jernbanen mellem Horsens og Silkeborg. Broen er nu en meget populær turistattraktion.
Play audiofile

Den återupptäckta bron ligger vid Vestbirk. Den har varit begravd i 85 år och grävdes ut år 2015. Förr användes bron till tåg, det var en del av järnvägen mellan Horsens och Silkeborg. Bron är nu en mycket populär turistattraktion.
Play audiofile

23
24

Vitus Bering voksede op i Horsens. Han deltog i den store nordiske krig. Efter krigen blev han udnævnt til leder af “Kamtjatka-ekspeditionen” som startede i 1725, hvis primære mål var at kortlægge de østlige egne af Rusland.
Play audiofile

Vitus Bering växte upp i Horsens. Han deltog i det stora nordiska kriget. Efter kriget blev han utsedd till ledare för “Kamtjatka-expeditionen” som startade år 1725, vars främsta mål var att kartlägga de östra delarna av Ryssland.
Play audiofile

25
26

Vitus Bering blev kaldt “Zarens danske Columbus”. Han skulle beviste, at Asien og Nordamerika ikke er forbundet. Mange steder er opkaldt efter ham. I Vitus Bering Parken er der en mindeplade og to kanoner fra hans skib.
Play audiofile

Vitus Bering blev kallad “Zarens danska Columbus”. Han skulle bevisa att Asien och Nordamerika inte var anslutna. Många städer är uppkallade efter honom. I Vitus Bering parken är det en minnestavla och två kanoner från hans skepp.
Play audiofile

27
28

Horsens er venskabsby med blandt andet Moss i Norge, Nokia i Finland, Blönduós på Island og Karlstad i Sverige. I 2013 blev Horsens også venskabsby med Chengdu i Kina.
Play audiofile

Horsens är vänort med bland annat Moss i Norge, Nokia i Finland, Blönduós på Island och Karlstad i Sverige. År 2013 blev Horsens också vänort med Chengdu i Kina.
Play audiofile

29
30

Hvilke byer er venskabsbyer med den by, du bor i?
Play audiofile

Vilken stad är vänort med den staden du bor i?
Play audiofile

31
Kender du Horsens?

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6: Horsens´ segl 1421 - J.Th Hansen 1848-1912 / Regicollis - commons.wikimedia.org
S4: Michiel1972 - commons.wikimedia.org
S8: Nils Jepsen - commons.wikimedia.org
S10+26: Hans Jørn Storgaard Andersen - commons.wikimedia.org
S12: Fængselsmuseet, Horsens Museum - faengslet.dk
S14: Paul McCartney: The Admirality - commons.wikimedia.org
Madonna: David Shankbone - commons.wikimedia.org
AC/DC: Weatherman90 - commons.wikimedia.org
S16: faengslet.dk/ horsensandfriends.dk
S18+20+24: Thomas Bech Frandsen
S22: Villy Fink Isaksen - commons.wikimedia.org
S28: Gong Chen, Mlogic - commons.wikimedia.org
S30: Gordon Johnson - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Kendte svenske sportsfolk
SV DA BM
2
Svenska kända idrottsmän/kvinnor

Tess Ingelsten, Olivia Höglind & Lisa Borgström


Indlæst på dansk af Sofie Lindegaard Christoffersen
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
3
4

Fredrik Ljungberg er født 16. april 1977. Han er en tidligere svensk fodboldspiller. Han spillede for Halmstad BK, Arsenal, West Ham mfl. Ljungberg var underbuksemodel for Calvin Klein fra 2003 til 2007.
Play audiofile

Fredrik Ljungberg, född 16 april 1977. Han är en svensk före detta fotbollsspelare. Tidigare spelade han för Halmstad BK, Arsenal, West Ham mfl. Ljungberg var modell för Calvin Kleins kalsonger från år 2003 fram till år 2007.
Play audiofile

5
6

Zlatan Ibrahimović er en af Sveriges mest kendte fodboldspillere. Han er født d. 3. oktober 1981 i Malmö. Han er blevet tildelt Guldbolden elleve gange.
Play audiofile

Zlatan Ibrahimović är en av Sveriges mest kända fotbollsspelare. Han är född 3 oktober 1981 i Malmö. Han har tilldelats Guldbollen elva gånger.
Play audiofile

7
8

Lotta Schelin blev født d. 27. februar 1984. Hun er en svensk fodboldspiller. Hun spillede fra 2008-2016 i Olympique Lyonnais og spillede også for Sveriges kvindelandhold.
Play audiofile

Lotta Schelin född 27 februari 1984. Hon är en svensk fotbollsspelare. Hon spelade 2008–2016 i Olympique Lyonnais och spelar även i Sveriges landslag.
Play audiofile

9
10

Björn Borg er født den 6. juni 1956 i Stockholm. Han er en svensk tennisspiller. Han var en af verdens bedste til tennis.
Play audiofile

Björn Borg föddes 6 juni 1956 i Stockholm. Han är en svensk tennisspelare. Han är en av världens främsta inom tennissporten.
Play audiofile

11
12

Stefan Edberg blev født i 1966 i Västervik. Han er tidligere professionel tennisspiller. Han vandt ni Grand Slam titler i årene 1985-1996. I 1990-1992 var han Nr. 1 på verdensranglisten i 72 uger.
Play audiofile

Stefan Edberg, född 1966 i Västervik. Han är tidigare professionell tennisspelare. Han vann under åren 1985-1996 totalt nio Grand Slam titlar. Åren 1990-1992 rankades han som världsetta under sammanlagt 72 veckor.
Play audiofile

13
14

Ingemar Stenmark, født d. 18. marts 1956. Han er en af Sveriges bedste alpine skiløbere med sammenlagt to OL-guld, fem VM-guld og 86 verdenscup-sejre i slalom og storslalom.
Play audiofile

Ingemar Stenmark, född 18 mars 1956. Han är en av tidernas främsta alpina skidåkare med sammanlagt två OS-guld, fem VM-guld och 86 världscupsegrar i slalom och storslalom.
Play audiofile

15
16

Magdalena Forsberg er født d. 25. juli 1967 i Örnsköldsvik. Hun er en tidligere svensk skiskytte og langrendsløber og i dag studievært. Hun vandt VM i skiskydning seks år i træk.
Play audiofile

Magdalena Forsberg, född 25 juli 1967 i Örnsköldsvik. Hon är en svensk före detta skidskytt och längdåkare och idag programledare. Hon vann Världscupen i skidskytte sex år i rad.
Play audiofile

17
18

Peter Forsberg er en tidligere ishockeyspiller født i 1973. Mange fremhæver Forsberg som en af Sveriges bedste ishockeyspillere gennem tiden.
Play audiofile

Peter Forsberg är en före detta ishockeyspelare född 1973. Många framhåller Forsberg som en av Sveriges bästa ishockeyspelare genom tiderna.
Play audiofile

19
20

Henrik Lundqvist er født den 2. marts 1983 i Åre. Han er professionel svensk ishockeymålmand i NHL-klubben New York Rangers.
Play audiofile

Henrik Lundqvist föddes den 2 mars 1983 i Åre. Han är en svensk professionell ishockeymålvakt i NHL-laget New York Rangers.
Play audiofile

21
22

Annika Sörenstam er født 9. oktober 1970. Hun er en kendt golfspiller. Annika Sörenstam regnes for verden bedst kvindelige golfspiller gennem tiden.
Play audiofile

Annika Sörenstam är född 9 oktober 1970. Hon är en känd golfspelare. Annika Sörenstam räknas som världens bästa kvinnliga golfspelare genom tiderna.
Play audiofile

23
24

Carolina Klüft, født i 1983 i Borås. Hun er tidligere atletikudøver og studievært. Under sin atletik-karriere nåede hun sine største succeser i syvkamp. Klüft har europa-rekorden på 7032 point i syvkamp.
Play audiofile

Carolina Klüft, född 1983 i Borås. Hon är en före detta friidrottare och programledare. Under sin friidrottskarriär nådde hon sina största framgångar i sjukamp. Klüft innehar Europarekordet på 7 032 poäng i sjukamp.
Play audiofile

25
26

Anette Norberg, født i 1966. Hun er tidligere curlingspiller. Norberg har vundet internationale mesterskaber som skipper på to forskellige hold. Hun var Sveriges bedste curlingspiller gennem tiden.
Play audiofile

Anette Norberg, född 1966. Hon är en före detta curlingspelare. Norberg har vunnit internationella mästerskap som skip för två olika lag. Hon är Sveriges bästa curlingspelare genom tider.
Play audiofile

27
28

Kender du andre kendte svenske sportsfolk?
Play audiofile

Känner du till några andra kända svenska idrottspersoner?
Play audiofile

29
Kendte svenske sportsfolk

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: OpenClipart Vectors - pixabay.com
S4: Frankie Fouganthin - commons.wikimedia.org
S6: Ronnie Macdonald - flickr.com
S8: Anders Henrikson - flickr.com
S10: C Thomas - flickr.com
S12: Wikigo - commons.wikimedia.org
S14: Bengt Nyman - commons.wikimedia.org
S16: Götz A. Primke - commons.wikimedia.org
S18: Magnus Ragnvid/ Kanal 5 - commons.wikimedia.org
S20: S.Yome - commons.wikimedia.org
S22: Keith Allison - commons.wikimedia.org
S24: Jonap - commons.wikimedia.org
S26: Laurie Kinniburgh - commons.wikimedia.org
S28: Kurious - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Roskilde Domkirke
DA SV BM
2
Roskilde domkyrka

Mille Schou, Anna Kristensen, Katrine Skov & Viktor Pedersen

Oversat til svensk af Åk 3 på Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Anna Juhl Kristensen
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

Der er 10 kirker i Danmark, som er domkirker. En domkirke er en kirke, hvor der er en biskop, som har ansvaret for alle andre kirker i det område. Roskilde Domkirke er en af dem.
Play audiofile

Det är tio kyrkor i Danmark som är domkyrkor. En domkyrka är en kyrka, där det finns en biskop som har ansvaret för alla andra kyrkor i det området. Roskilde domkyrka är en av dem.
Play audiofile

5
6

Roskilde Domkirke er på UNESCOs verdensarvsliste. Det betyder, at den er bevaringsværdig og vigtig for verden. Domkirken blev optaget på listen i 1995.
Play audiofile

Roskilde domkyrka finns på UNESCO:s världsarvslista. Det betyder att den är värd att bevara och är viktig för världen. Domkyrkan kom med på listan år 1995.
Play audiofile

7
8

I 980´erne byggede Harald Blåtand en trækirke her. I 1170’erne begyndte Biskop Absalon opførelsen af den nuværende Roskilde Domkirke.
Play audiofile

På 980-talet byggde Harald Blåtand en träkyrka här. På 1170-talet började Biskop Absalon uppbyggnaden av den nuvarande Roskilde domkyrka.
Play audiofile

9
10

Oprindeligt lignede kirken et kors set fra luften. Det gør den ikke længere, da kirken under dens ombygning blev bygget uden korsarme.
Play audiofile

Ursprungligen liknade kyrkan ett kors sett från luften. Det gör den inte längre, då kyrkan under dess ombyggnad blev byggd utan tvärskepp.
Play audiofile

11
12

26. august 1968 udbrød der brand i tagværket. Branden blev slukket, inden der skete skade indvendigt i kirken. Desværre gik den oprindelige klokke fra middelalderen tabt under branden.
Play audiofile

26 augusti 1968 utbröt det en brand i takramen. Branden blev släckt innan det skedde skador inne i kyrkan. Tyvärr gick den ursprungliga klockan från medeltiden förlorad under branden.
Play audiofile

13
14

Roskilde Domkirke er den mest betydningsfulde kirkebygning i danmarkshistorien. Det skyldes, at den siden 1400-tallet har været kongeslægtens foretrukne gravkirke.
Play audiofile

Roskilde Domkyrka är den mest betydelsefulla kyrkbyggnaden i Danmarks historia. Det beror på att den sedan 1400-talet varit kungligheternas gravplats.
Play audiofile

15
16

Harald Blåtand er begravet her, før det blev en domkirke. Siden er både Margrethe 1. og Christian 4. begravet her. I alt er der 21 konger og 18 dronninger.
Play audiofile

Harald Blåtand är begravd här innan det blev en domkyrka. Sedan är både Margrethe I och Christian IV begravda här. Totalt finns det 21 kungar och 18 drottningar.
Play audiofile

17
18

Kirken har fire store kapeller og en begravelsesplads. Her er det Christian 4.s kapel.
Play audiofile

Kyrkan har fyra stora kapell och en kyrkogård. Här är det Christian IV:s kapell.
Play audiofile

19
20

Danmarks dronning, Margrethe 2., skal også begraves i kirken. Allerede nu står der en model af den glassakrofag, som kunstneren Bjørn Nørgaard har designet til hende.
Play audiofile

Danmarks drottning Margrethe II skall också begravas i kyrkan. Redan nu står en modell av den glassakrofag som konstnären Björn Nörgaard har designat till henne.
Play audiofile

21
22

Findes der domkirker i dit land?
Play audiofile

Finns det domkyrkor i ditt land?
Play audiofile

23
Roskilde Domkirke

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Hans Jørn Storgaard Andersen - commons.wikimedia.org
S4: Väsk - commons.wikimedia.org
S6: Vejdirektoratet.dk
S8: Vilhelm Bissen (1836-1913) - Københavns Rådhus
S10+16+20: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S12: Ukendt - 1968
S14: Claude David - commons.wikimedia.org
S18: Slaunger - commons.wikimedia.org
S22: Nils Jepsen - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Den Gamle By i Aarhus
DA BM SV
2
Den gamla staden i Århus

Kamilla Petersen, Lars Olesen, Nikolai Beldringe, Hjalte Klavsen og Cecilie Poulsen

Oversat til svensk af Klass 2 Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Cecilie Guldberg Poulsen
Indlæst på svensk af Inez Schöbel
3
4

Den Gamle By i Aarhus er et frilandsmuseum for byhuse, hvor man kan gå en tur i tiden. Der er huse fra 1500-tallet og helt op til i dag. Der er over 80 huse, som er hentet rundt omkring i Danmark. Enkelte huse er kopier.
Play audiofile

Den gamla stan i Århus är ett friluftsmuseum för bostäder där man kan gå en tur i tiden. Där finns hus från 1500-talet och fram till idag. Där finns över 80 hus som är hämtade runt omkring i Danmark. Några enstaka hus är kopior.
Play audiofile

5
6

Den Gamle By startede i 1907, da skolelæreren Peter Holm ville redde en gammel købmandsgård i Aarhus. Den Gamle By åbnede for publikum i 1914.
Play audiofile

Den gamla byn öppnade 1907, då skolläraren Peter Holm ville rädda en gammal köpmansgård i Århus. Den gamla byn öppnade för allmänheten 1914.
Play audiofile

7
8

De, der arbejder i byen, går klædt, som man gjorde i gamle dage. I byen kan du køre i gammeldags hestevogn.
Play audiofile

De som arbetar i staden går klädda som man gjorde i gamla dagar. I staden kan du åka gammaldags häst och vagn.
Play audiofile

9
10

Borgmestergården var den første bygning på museet. Huset er fra 1597 og er en gamle købmandsgård fra Aarhus.
Play audiofile

Borgmästargården var den första byggnaden på museet. Huset är från 1597 och är en gammal köpmansgård från Århus.
Play audiofile

11
12

Man kan besøge Møntmestergården, som har ligget i København.
Play audiofile

Man kan besöka Myntmästargården, som har legat i Köpenhamn.
Play audiofile

13
14

Man kan også se Stubmøllen, som er fra 1792 og har stået i Varde.
Play audiofile

Man kan också se Stubmöllan som är från 1792 och har stått i Varde.
Play audiofile

15
16

I Den Gamle By kan man besøge flere hjem og opleve den almindelige danske historie. Boligerne viser de forandringer, der har været i indretningen, madkulturen og beklædningen.
Play audiofile

I den gamla staden kan man besöka flera hem och uppleva den vanliga danska historien. Bostäderna visar de förändringar som varit i interiör, matkultur och klädsel.
Play audiofile

17
18

Man kan også se butikker, baggårde og se gamle biler. Der er et knallertværksted fra 1974, en TV-/radioforhandler, en børnehave og et spejderlokale.
Play audiofile

Man kan också se butiker, bakgårdar och se gamla bilar. Det finns en mopedverkstad från 1974, en TV-/radiohandlare, ett dagis och en scoutlokal.
Play audiofile

19
20

Den Gamle By har også et smykkemuseum med over 1000 smykker i sølv, et legetøjsmuseum med over 5000 stykker legetøj, et urmuseum, et plakatmuseum og et museum om Aarhus´ udvikling fra vikingetiden til i dag.
Play audiofile

Den gamla staden har också ett smyckemuseum med över 1 000 smycken i silver, ett leksaksmuseum med över 5 000 stycken leksaker, ett klockmuseum, ett affischmuseum och ett museum om Århus utveckling från vikingatiden tills idag.
Play audiofile

21
22

I december er der juleudstillinger og julebutikker. I juletiden kan man smage på julemad fra 1796 og få opskrifter. Man kan blandt andet få opskrifterne på vaniljekranse, risengrød og brunede kartofler.
Play audiofile

I december är det julutställningar och julbutiker. I juletid kan man smaka på julmat från 1796 och få recept. Man kan bland annat få recept på vaniljkransar, risgrynsgröt och brynta potatisar.
Play audiofile

23
24

Hvad kender du til gamle dage?
Play audiofile

Vad känner du till om förr i tiden?
Play audiofile

25
Den Gamle By i Aarhus

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+8: Zairon - commons.wikimedia.org
S4: Nils Jepsen - commons.wikimedia.org
S6: Hans Andersen Ebbesen (1909) - commons.wikimedia.org
S10: Harri Blomberg - commons.wikimedia.org
S12: Jørgen K H Knudsen - commons.wikimedia.org
S14: Stan Shebs - commons.wikimedia.org
S16: Charlotte S H Jensen - commons.wikimedia.org
S18-22: DenGamleBy.dk
S24: Erik Kleves Kristensen - flickr.com

www.dengamleby.dk
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Fåreslagtning i skolen
FO DA BM SV IS
2
Fårslakt i skolan

Thordis Dahl Hansen

Oversat til svensk af Åk 5 på Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Noah Holbech Brems Schoop
Indlæst på svensk af Jack Paulson
3
4

At drive fårene sammen og slagt dem er en del af den færøske kultur. Derfor er det helt naturligt, at der slagtes et lam i skolen og at eleverne er en del af det.
Play audiofile

Att driva fåren tillsammans och döda dem är en del av den färöiska kulturen. Därför är det helt naturligt att slakta ett lamm i skolan och att eleverna är en del av det.
Play audiofile

5
6

Så har vi fået lammet til skolen, og vi er klar til at gå igang med slagtningen.
Play audiofile

Vi har fått ett lamm till skolan, och vi är redo att börja med slakten.
Play audiofile

7
8

Når lammet er slagtet, skal blodet løbe ud. Der skal røres hele tiden, så der ikke kommer klumper i blodet. Blodet skal bruges til blodpølse.
Play audiofile

När lammet är slaktat ska blodet tömmas ur. Det måste röras om hela tiden så att det inte blir klumpar i blodet. Blodet ska användas för blodkorv.
Play audiofile

9
10

Så skal skindet af. Denne proces kaldes for at “tumma”.
Play audiofile

Nu ska huden bort. Denna process kallas för "tumma”.
Play audiofile

11
12

Inden kroppen åbnes, bindes spiserøret, så at maveindholdet ikke løber ud.
Play audiofile

Innan kroppen öppnas, binder man ihop matstrupen, så att maginnehållet inte rinner ut.
Play audiofile

13
14

Her ses mavesækken.
Play audiofile

Här är magsäcken.
Play audiofile

15
16

Så er man klar til at trække tyndtarmen ud. Denne proces kaldes for at trække “vil”.
Play audiofile

Nu är det dags att dra ut tunntarmen. Denna process kallas för att dra "vil".
Play audiofile

17
18

Her er mavesækken taget ud af kroppen, og så skal mavesækken tømmes og vaskes.
Play audiofile

Här magsäcken utdragen ur kroppen, och sen ska magsäcken tömmas och tvättas.
Play audiofile

19
20

Dette er slaget. Det skal bruges til at lave rullepølse af.
Play audiofile

Detta är tarmen. Den ska användas till att göra korv.
Play audiofile

21
22

Her er talgen, som kom ud af kroppen. Noget af talgen skal bruges til blodpølsen.
Play audiofile

Detta är talg, som kommer ut ur kroppen. En del av talgen kommer att användas till blodkorv.
Play audiofile

23
24

Her er blæren. For det meste bliver blæren smidt ud, men nogle blæser den op og hænger den til tørre, for siden at sprænge den til nytår.
Play audiofile

Här är urinblåsan. För det mesta kastar man urinblåsan, men några blåser upp den och hänga den på tork, för att sedan spränga den på nyår.
Play audiofile

25
26

Her ses resten af indvoldene - lunger, lever og nyrer.
Play audiofile

Här är resten av tarmarna - lungor, lever och njurar.
Play audiofile

27
28

Her hænger “mørur”. Det vil sige luftrør med lever, lunger, hjerte, mellemgulv og mørbrad hængende sammen.
Play audiofile

Här hänger "mørur", det vill säga luftrör, med lever, lungor, hjärta, membran och kanske filén hänger ihop.
Play audiofile

29
30

Kroppen ridses ned langs rygraden, så ribbenene løsnes, og den kan hænges fladt op. Processen kaldes at “skiva”.
Play audiofile

Kroppen skrapas ner längs ryggraden så att revbenen lossas och kan hängas rakt upp. Processen kallas "skiva".
Play audiofile

31
32

Nu er slagtningen færdig.
Play audiofile

Nu är slakten klar.
Play audiofile

33
34

Den opskårne krop skal vejes. Gennemsnitsvægten for en krop er cirka 16 kg.
Play audiofile

Den uppskurna kroppen ska vägas. Den genomsnittliga vikten för en kropp är ca 16 kg.
Play audiofile

35
36

Til sidst skal kroppen hænges i “tremmehuset” for at modnes og tørre.
Play audiofile

Slutligen hänger kroppen i "tremmehuset" för att mogna och torka.
Play audiofile

37
38

Mavesækken vaskes og klippes i passende stykker, der kan syes sammen til at lave blodpølse i.
Play audiofile

Magsäcken tvättas och klipps i lämpliga bitar, som kan sys samman för att skapa blodkorv.
Play audiofile

39
40

Har du været med til at slagte et dyr?
Play audiofile

Har du varit med och slaktat ett djur?
Play audiofile

41
Fåreslagtning i skolen

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+34: June-Eyð Joensen
S4: Jóanis Nielsen
S6-38: Thordis Dahl Hansen
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Melodi Grand Prix
SV DA BM FO FI
2
Melodifestivalen

Klass 4 Frösakullsskolan


Indlæst på dansk af Cecilia Krupa Hougaard
Indlæst på svensk af Tim Ingelsten & Klass 4
3
4

Svensk Melodi Grand Prix er en sangkonkurrence, som holdes hvert år for at finde et bidrag til det internationale Melodi Grand Prix - Eurovision.
Play audiofile

Melodifestivalen är en svensk musiktävling, som hålls varje år, för att utse ett bidrag till Eurovision Song Contest.
Play audiofile

5
6

Det første Melodi Grand Prix blev holdt i 1958, og da vandt Alice Babs med sangen “Lilla stjärna” (Lille stjerne).
Play audiofile

Den första melodifestivalen hölls 1958 och då vann Alice Babs med bidraget “Lilla stjärna”.
Play audiofile

7
8

I 2002 blev reglerne ændret. I stedet for én finale med 10 sange, er der nu 5 delfinaler og en finale. Det betyder, at vi får flere sangbidrag til konkurrencen.
Play audiofile

2002 förändrades reglerna. Istället för en enda final med 10 bidrag, så har vi 5 deltävlingar och en final. Detta gör att vi får fler bidrag som tävlar.
Play audiofile

9
10

Melodi Grand Prix er en af Sveriges mest sete programmer, og har mere end 3.000.000 seere.
Play audiofile

Melodifestivalen är ett av Sveriges mest sedda program och har mer än 3000 000 tittare.
Play audiofile

11
12

I 1974 vandt ABBA med sangen “Waterloo” i Brighton, Storbritannien.
Play audiofile

1974 vann ABBA med låten “Waterloo” i Brighton, Storbritannien.
Play audiofile

13
14

Sangen “Waterloo”.
Play audiofile

Sång ”Waterloo”.
Play audiofile

15
16

I 1984 vandt Herreys med sangen “Diggiloo Diggiley” i Luxembourg.
Play audiofile

1984 vann Herreys med låten “Diggiloo Diggiley” i Luxemburg.
Play audiofile

17
18

Sangen “Diggiloo Diggiley”.
Play audiofile

Sång “Diggiloo Diggiley”.
Play audiofile

19
20

I 1991 vandt Carola med sangen “Fångad av en stormvind” (Fanget af en storm) i Rom, Italien.
Play audiofile

1991 vann Carola med låten “Fångad av en stormvind” i Rom, Italien.
Play audiofile

21
22

Sangen “Fångad av en stormvind”.
Play audiofile

Sång “Fångad av en stormvind”.
Play audiofile

23
24

I 1999 vandt Charlotte Nilsson med sangen “Tusen och en natt” (Tusind og en nat) i Jerusalem, Israel.
Play audiofile

1999 vann Charlotte Nilsson med låten “Tusen och en natt" i Jerusalem, Israel.
Play audiofile

25
26

Sangen “Tusen och en natt”.
Play audiofile

Sång “Tusen och en natt”.
Play audiofile

27
28

I 2012 vandt Loreen med sangen “Euphoria” i Baku, Aserbajdsjan.
Play audiofile

2012 vann Loreen med låten “Euphoria” i Baku, Azerbajdzjan.
Play audiofile

29
30

Sangen “Euphoria”.
Play audiofile

Sång “Euphoria”.
Play audiofile

31
32

I 2015 vandt Måns Zelmerlöw med sangen “Heroes” i Wien, Østrig.
Play audiofile

2015 vann Måns Zelmerlöw med låten “Heroes” i Wien, Österrike.
Play audiofile

33
34

Sangen “Heroes”.
Play audiofile

Sång “Heroes”.
Play audiofile

35
36

I 2016 kom Frans på 5. pladsen med sangen “If I were sorry” i Stockholm, Sverige.
Play audiofile

2016 kom Frans på femte plats med låten “If I were sorry” i Stockholm, Sverige.
Play audiofile

37
38

Sangen “If I were sorry”.
Play audiofile

Sång “If I were sorry”.
Play audiofile

39
40

Kan du synge nogle af vindersangene fra Melodi Grand Prix?
Play audiofile

Kan du några vinnande bidrag från Eurovision Song Contest?
Play audiofile

41
Melodi Grand Prix

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: Stepankron - commons.wikimedia.org
S4: Rob Young - flickr.com
S6: Commons.wikiedia.org
S8: Signe Brockman - flickr.com
S10: Greger Ravik - commons.wikimedia.org
S12+14: AVRO - commons.wikimedia.org
S16+18: Youtube.com
S20+22: Per Ingar Nilsen - commons.wikimedia.org
S24+26: Daniel Aragay - flickr.com
S28+30: Possan - flickr.com
S32+34: Daniel Åhs Karlsson - commons.wikimedia.org
S26+38: SONY Music - commons.wikimedia.org
S40: Frederik Posse - flickr.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Svenske sangere
SV BM DA FI
2
Svenska artister

Ellie Stache, Elvira Börjesson och Lisa Borgström


Indlæst på dansk af Mille Schou
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

ABBA er en kendt svensk popgruppe. ABBA bestod af to gifte par. I 1974 vandt ABBA med sangen “Waterloo” i det Europæisk Melodi Grand Prix.
Play audiofile

ABBA är en känd svensk popgrupp. ABBA bestod av två gifta par. 1974 vann ABBA med låten “Waterloo” i Eurovision Song Contest.
Play audiofile

5
6

Europe er et svensk rockband. Gruppen havde mange hits i 1980´erne og starten af 1990´erne, f.eks. “The Final Countdown”.
Play audiofile

Europe är ett svenskt hårdrocksband. Gruppen hade många hitlåtar under 1980-talet och tidiga 1990-talet som "The Final Countdown".
Play audiofile

7
8

Carola Häggkvist er født d. 8. september 1966. Gennembruddet kom med sejren i Melodi Grand Prix i 1983. I 1991 deltog Carola i Melodi Grand Prix med sangen “Fångad av en stormvind” og vandt.
Play audiofile

Carola Häggkvist, född 8 september 1966. Genombrottet kom med segern i Melodifestivalen 1983. År 1991 tävlade Carola i Eurovision Song Contest med låten “Fångad av en stormvind” och vann.
Play audiofile

9
10

Marie Fredriksson er en kendt svensk sangskriver og sanger. Marie blev født d. 30. maj 1958. I 1986 dannede hun pop-duoen Roxette med Per Gessle.
Play audiofile

Marie Fredriksson är en känd svensk låtskrivare och sångare. Marie föddes 30 maj 1958. 1986 bildade hon popduon Roxette med Per Gessle.
Play audiofile

11
12

Per Gessle blev født d. 12. januar 1959. Han er en svensk popsanger, guitarist og sangskriver. Gessle har siden 1980´erne været en af Sveriges mest succesfulde popmusikere og kendt fra pop-duoen Roxette.
Play audiofile

Per Gessle föddes 12 januari 1959 i Halmstad. Han är en svensk popsångare, gitarrist och låtskrivare. Gessle är sedan 1980-talet en av Sveriges mest framgångsrika popartister och även känd i popduon Roxette.
Play audiofile

13
14

´Ace of Base´ er en popgruppe fra Göteborg. Gruppens gennembrud kom i 1993. Ace of Base er med i Guinness Rekordbog med sine 23 millioner solgte albums af “Happy Nation”.
Play audiofile

Ace of Base är en popgrupp från Göteborg. Gruppens genombrott kom 1993. Ace of Base är med sina 23 miljoner sålda album av “Happy Nation” med i Guiness Rekordbok.
Play audiofile

15
16

´Swedish House Mafia´ var svenske houseproducere og DJs. Swedish House Mafia har haft stor succes både i og udenfor Sverige, med det, de har produceret.
Play audiofile

Swedish House Mafia var en svensk houseproducent- och DJ-grupp. Medlemmarna i Swedish House Mafia har nått framgångar både i och utanför Sverige med musik som de har producerat.
Play audiofile

17
18

Aviciis rigtige navn er Tim Bergling. Han er født d. 8. september 1989. Avicii er en kendt svensk DJ, remixer og musikproducer.
Play audiofile

Aviciis riktiga namn är Tim Bergling. Han är född 8 september 1989. Avicii är en känd svensk discjockey, remixare och musikproducent.
Play audiofile

19
20

Zara Larsson er født d. 16. december 1997. Hun er en svensk sanger. Sammen med produceren og DJen David Guetta udgav hun d. 13. maj 2016 sangen “This One's For You”, som var den officielle sang for EM i fodbold 2016.
Play audiofile

Zara Larsson, född 16 december 1997 är en svensk sångerska. Tillsammans med musikproducenten och DJ:n David Guetta gav hon den 13 maj 2016 ut låten "This One´s For You" som är officiell låt för EM i fotboll 2016.
Play audiofile

21
22

Max Martin er en kendt musikproducer og sangskriver. Han er født d. 26. februar 1971. Han har produceret musik for Britney Spears, Justin Bieber, Katy Perry, Usher og Ariana Grande.
Play audiofile

Max Martin är en känd musikproducent och låtskrivare. Han är född 26 februari 1971. Han har producerat musik åt Britney Spears, Justin Bieber, Katy Perry, Usher och Ariana Grande.
Play audiofile

23
24

Kender du andre svenske sangere?
Play audiofile

Känner du till andra svenska artister?
Play audiofile

25
Svenske sangere

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: NikolayFrolochkin - pixabay.com
S4: Beeldengeluidwiki.nl
S6: Aphasia83 - commons.wikimedia.org
S8: Per Ingar Nilsen - commons.wikimedia.org
S10: Jørund F Pedersen - commons.wikimedia.org
S12: Kreecher - commons.wikimedia.org
S14: Dragonslayerboy, Fryta 73, Codorado, CrushNush - commons.wikimedia.org
S16: Gianluca199063 - commons.wikimedia.org
S18: Sofibonita17 - commons.wikimedia.org
S20: Frankie Fouganthin - commons.wikimedia.org
S22: Näringsdepartementet - flickr.com
S24: Pete Linforth - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Den Gamle By i Aarhus
DA BM SV
2
Den gamla staden i Århus

Kamilla Petersen, Lars Olesen, Nikolai Beldringe, Hjalte Klavsen og Cecilie Poulsen

Oversat til svensk af Klass 2 Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Cecilie Guldberg Poulsen
Indlæst på svensk af Inez Schöbel
3
4

Den Gamle By i Aarhus er et frilandsmuseum for byhuse, hvor man kan gå en tur i tiden. Der er huse fra 1500-tallet og helt op til i dag. Der er over 80 huse, som er hentet rundt omkring i Danmark. Enkelte huse er kopier.
Play audiofile

Den gamla stan i Århus är ett friluftsmuseum för bostäder där man kan gå en tur i tiden. Där finns hus från 1500-talet och fram till idag. Där finns över 80 hus som är hämtade runt omkring i Danmark. Några enstaka hus är kopior.
Play audiofile

5
6

Den Gamle By startede i 1907, da skolelæreren Peter Holm ville redde en gammel købmandsgård i Aarhus. Den Gamle By åbnede for publikum i 1914.
Play audiofile

Den gamla byn öppnade 1907, då skolläraren Peter Holm ville rädda en gammal köpmansgård i Århus. Den gamla byn öppnade för allmänheten 1914.
Play audiofile

7
8

De, der arbejder i byen, går klædt, som man gjorde i gamle dage. I byen kan du køre i gammeldags hestevogn.
Play audiofile

De som arbetar i staden går klädda som man gjorde i gamla dagar. I staden kan du åka gammaldags häst och vagn.
Play audiofile

9
10

Borgmestergården var den første bygning på museet. Huset er fra 1597 og er en gamle købmandsgård fra Aarhus.
Play audiofile

Borgmästargården var den första byggnaden på museet. Huset är från 1597 och är en gammal köpmansgård från Århus.
Play audiofile

11
12

Man kan besøge Møntmestergården, som har ligget i København.
Play audiofile

Man kan besöka Myntmästargården, som har legat i Köpenhamn.
Play audiofile

13
14

Man kan også se Stubmøllen, som er fra 1792 og har stået i Varde.
Play audiofile

Man kan också se Stubmöllan som är från 1792 och har stått i Varde.
Play audiofile

15
16

I Den Gamle By kan man besøge flere hjem og opleve den almindelige danske historie. Boligerne viser de forandringer, der har været i indretningen, madkulturen og beklædningen.
Play audiofile

I den gamla staden kan man besöka flera hem och uppleva den vanliga danska historien. Bostäderna visar de förändringar som varit i interiör, matkultur och klädsel.
Play audiofile

17
18

Man kan også se butikker, baggårde og se gamle biler. Der er et knallertværksted fra 1974, en TV-/radioforhandler, en børnehave og et spejderlokale.
Play audiofile

Man kan också se butiker, bakgårdar och se gamla bilar. Det finns en mopedverkstad från 1974, en TV-/radiohandlare, ett dagis och en scoutlokal.
Play audiofile

19
20

Den Gamle By har også et smykkemuseum med over 1000 smykker i sølv, et legetøjsmuseum med over 5000 stykker legetøj, et urmuseum, et plakatmuseum og et museum om Aarhus´ udvikling fra vikingetiden til i dag.
Play audiofile

Den gamla staden har också ett smyckemuseum med över 1 000 smycken i silver, ett leksaksmuseum med över 5 000 stycken leksaker, ett klockmuseum, ett affischmuseum och ett museum om Århus utveckling från vikingatiden tills idag.
Play audiofile

21
22

I december er der juleudstillinger og julebutikker. I juletiden kan man smage på julemad fra 1796 og få opskrifter. Man kan blandt andet få opskrifterne på vaniljekranse, risengrød og brunede kartofler.
Play audiofile

I december är det julutställningar och julbutiker. I juletid kan man smaka på julmat från 1796 och få recept. Man kan bland annat få recept på vaniljkransar, risgrynsgröt och brynta potatisar.
Play audiofile

23
24

Hvad kender du til gamle dage?
Play audiofile

Vad känner du till om förr i tiden?
Play audiofile

25
Den Gamle By i Aarhus

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+8: Zairon - commons.wikimedia.org
S4: Nils Jepsen - commons.wikimedia.org
S6: Hans Andersen Ebbesen (1909) - commons.wikimedia.org
S10: Harri Blomberg - commons.wikimedia.org
S12: Jørgen K H Knudsen - commons.wikimedia.org
S14: Stan Shebs - commons.wikimedia.org
S16: Charlotte S H Jensen - commons.wikimedia.org
S18-22: DenGamleBy.dk
S24: Erik Kleves Kristensen - flickr.com

www.dengamleby.dk
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Elmegård - en traditionel dansk gård
DA SV IS BM
2
Elmegård - en traditionell dansk gård

Jette Laursen

Oversat til svensk af Åk 4 på Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Laura Juhl Kristensen
Indlæst på svensk af Jonathan Skog
3
4

Elmegård ligger i Brenderup på Fyn og er en traditionel dansk gård.
Play audiofile

Elmegård ligger i Brenderup på Fyn och är en traditionell dansk gård.
Play audiofile

5
6

Elmegård ligger på Elmegårdsvej.
Play audiofile

Elmegård ligger på Elmegårdsvägen.
Play audiofile

7
8

Elmegård er en bindingsværksgård. Bindingsværk er en byggemetode, hvor der bygges et skelet af tømmer, som bærer husets tag og holder sammen på væggene.
Play audiofile

Elmegård är en timrad bondgård. Timrad är en byggmetod, där man bygger ett skelett av timmer, som bär upp husets tak och håller samman väggarna.
Play audiofile

9
10

Elmegård har været i den samme families eje gennem 6 generationer - i ca. 300 år.
Play audiofile

Elmegård har varit i samma familjs ägo under 6 generationer - i ca 300 år.
Play audiofile

11
12

Elmegård har stråtag. Stråtag er en ældgammel tagtype. Stråtag har en holdbarhed på 40-60 år på nordvendte sider og 20-40 år på sydvendte sider.
Play audiofile

Elmegård har halmtak. Halmtak är en forntida taktyp. Halmtak har en hållbarhet på 40-60 år på den sidan som vetter mot norr och 20-40 år på sidan som vetter mot söder.
Play audiofile

13
14

Her er gårdens spisestue.
Play audiofile

Här är gårdens matsal.
Play audiofile

15
16

Mellem stuerne er der døre med små glasvinduer.
Play audiofile

Mellan rummen är det dörrar med små glasrutor.
Play audiofile

17
18

I køkkenet er der plads til både at lave mad og spise.
Play audiofile

I köket finns det plats för att både laga mat och att äta.
Play audiofile

19
20

Der hører både skov og marker til gården.
Play audiofile

Det hör både skog och mark till gården.
Play audiofile

21
22

I maskinhuset står der en gammel traktor.
Play audiofile

I maskinhuset står det en gammal traktor.
Play audiofile

23
24

Kender du nogen, der bor på en gammel gård?
Play audiofile

Känner du någon, som bor på en gammal gård?
Play audiofile

25
Elmegård - en traditionel dansk gård

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6-24: Jette Laursen
S4: Google Maps
Forrige side Næste side

Pages