Skift
sprog
Play audiofile
Påsk i Sverige
SV DA IS
2
Påsk i Sverige

Malak Andersson, Ebba Landh och Nova Ekelöf Frösakullsskolan


Indlæst på svensk af Nova Ekelöf
3
4

Påsken är den största högtiden inom kristendomen. Påsken firas till minne av Jesus lidande, död och uppståndelse. Därigenom skulle människorna bli förlåtna sina synder och få ett evigt liv.Play audiofile

5
6

Påskhögtiden innehåller olika dagar: Skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Veckan före påsk kallas stilla veckan.Play audiofile

7
8

Påsken är en familjetradition. Många barn och vuxna dekorerar ägg. Ägget är en symbol för återfödelse i livet.Play audiofile

9
10

Många familjer pyntar hemma. Man använder t.ex påskris, påskkärringar, påskharar och kycklingar.Play audiofile

11
12

Många barn tycker att det är roligt att klä ut sig till påskkärringar. Man går runt till vänner och grannar och delar ut påskhälsningar eller sjunger. Som belöning kan man få godis eller en peng.Play audiofile

13
14

Påskharen kan komma och lägga ut påskägg med godis. Alla barn som varit snälla får vara med och leta efter sitt ägg.Play audiofile

15
16

Under påsken äter vi speciell mat: ägg, sill, prinskorv, köttbullar och janssons frestelse (bild). Till maten dricker vi påskmust. Vi äter massor med godis.Play audiofile

17
18

Vi påskpysslar tillsammans i hemmen och i skolorna. Påsken är numera inte bara en traditionell högtid.Play audiofile

19
20

Många barn ser fram emot att få påskägg med godis eller en liten present.Play audiofile

21
22

Brukar du klä ut dig till något under påsken?Play audiofile

23
Påsk i Sverige

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Flickr.com
S4: Congerdesign - pixabay.com
S6: Hans Braxmeier - pixabay.com
S8: Alexandra - pixabay.com
S10: Green Yoshi - commons.wikimedia.org
S12+22: Annelis - commons.wikimedia.org
S14: Gerd Altmann - pixabay.com
S16: Lemsipmatt - flickr.com
S18: Pxhere.com
S20: Edwin Klein - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Påsk i Sverige
SV DA IS
2
Påsk i Sverige

Malak Andersson, Ebba Landh och Nova Ekelöf Frösakullsskolan


Indlæst på svensk af Nova Ekelöf
3
4

Påsken är den största högtiden inom kristendomen. Påsken firas till minne av Jesus lidande, död och uppståndelse. Därigenom skulle människorna bli förlåtna sina synder och få ett evigt liv.Play audiofile

5
6

Påskhögtiden innehåller olika dagar: Skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Veckan före påsk kallas stilla veckan.Play audiofile

7
8

Påsken är en familjetradition. Många barn och vuxna dekorerar ägg. Ägget är en symbol för återfödelse i livet.Play audiofile

9
10

Många familjer pyntar hemma. Man använder t.ex påskris, påskkärringar, påskharar och kycklingar.Play audiofile

11
12

Många barn tycker att det är roligt att klä ut sig till påskkärringar. Man går runt till vänner och grannar och delar ut påskhälsningar eller sjunger. Som belöning kan man få godis eller en peng.Play audiofile

13
14

Påskharen kan komma och lägga ut påskägg med godis. Alla barn som varit snälla får vara med och leta efter sitt ägg.Play audiofile

15
16

Under påsken äter vi speciell mat: ägg, sill, prinskorv, köttbullar och janssons frestelse (bild). Till maten dricker vi påskmust. Vi äter massor med godis.Play audiofile

17
18

Vi påskpysslar tillsammans i hemmen och i skolorna. Påsken är numera inte bara en traditionell högtid.Play audiofile

19
20

Många barn ser fram emot att få påskägg med godis eller en liten present.Play audiofile

21
22

Brukar du klä ut dig till något under påsken?Play audiofile

23
Påsk i Sverige

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Flickr.com
S4: Congerdesign - pixabay.com
S6: Hans Braxmeier - pixabay.com
S8: Alexandra - pixabay.com
S10: Green Yoshi - commons.wikimedia.org
S12+22: Annelis - commons.wikimedia.org
S14: Gerd Altmann - pixabay.com
S16: Lemsipmatt - flickr.com
S18: Pxhere.com
S20: Edwin Klein - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Påsk i Sverige
SV DA IS
2
Påsk i Sverige

Malak Andersson, Ebba Landh och Nova Ekelöf Frösakullsskolan


Indlæst på svensk af Nova Ekelöf
3
4

Påsken är den största högtiden inom kristendomen. Påsken firas till minne av Jesus lidande, död och uppståndelse. Därigenom skulle människorna bli förlåtna sina synder och få ett evigt liv.Play audiofile

5
6

Påskhögtiden innehåller olika dagar: Skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Veckan före påsk kallas stilla veckan.Play audiofile

7
8

Påsken är en familjetradition. Många barn och vuxna dekorerar ägg. Ägget är en symbol för återfödelse i livet.Play audiofile

9
10

Många familjer pyntar hemma. Man använder t.ex påskris, påskkärringar, påskharar och kycklingar.Play audiofile

11
12

Många barn tycker att det är roligt att klä ut sig till påskkärringar. Man går runt till vänner och grannar och delar ut påskhälsningar eller sjunger. Som belöning kan man få godis eller en peng.Play audiofile

13
14

Påskharen kan komma och lägga ut påskägg med godis. Alla barn som varit snälla får vara med och leta efter sitt ägg.Play audiofile

15
16

Under påsken äter vi speciell mat: ägg, sill, prinskorv, köttbullar och janssons frestelse (bild). Till maten dricker vi påskmust. Vi äter massor med godis.Play audiofile

17
18

Vi påskpysslar tillsammans i hemmen och i skolorna. Påsken är numera inte bara en traditionell högtid.Play audiofile

19
20

Många barn ser fram emot att få påskägg med godis eller en liten present.Play audiofile

21
22

Brukar du klä ut dig till något under påsken?Play audiofile

23
Påsk i Sverige

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Flickr.com
S4: Congerdesign - pixabay.com
S6: Hans Braxmeier - pixabay.com
S8: Alexandra - pixabay.com
S10: Green Yoshi - commons.wikimedia.org
S12+22: Annelis - commons.wikimedia.org
S14: Gerd Altmann - pixabay.com
S16: Lemsipmatt - flickr.com
S18: Pxhere.com
S20: Edwin Klein - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Zacharias Topelius - En finländsk författare
2
Zacharias Topelius - En finländsk författare

Luokka 3K, Grundskolan Norsen, Helsinki


Indlæst på svensk af Ronja 3K i Grundskolan Norsen, Helsingfors
3
4

Zacharias Topelius var en känd finländsk författare. Han föddes den 14 januari 1818 på Kuddnäs gård i Nykarleby. År 2018 firas hans 200-årsjubileum.Play audiofile

5
6

Zacharias Topelius dog den 12 mars 1898 i Sibbo. Han ligger begraven på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.Play audiofile

7
8

Zacharias Topelius skrev flera sagor för barn, till exempel Björken och stjärnan, Hallonmasken och Adalminas pärla.Play audiofile

9
10

Topelius skrev också dikter, psalmer och historiska romaner. Hans mest kända verk är Fältskärns berättelser.Play audiofile

11
12

För Topelius var det viktigt att hjälpa djur och människor som hade det svårt. Det var också viktigt för honom att det i Finland talades två språk, finska och svenska. Finska och svenska är båda officiella språk i Finland.Play audiofile

13
14

Som 15-åring flyttade Topelius till Helsingfors för att studera. Han bodde hos Johan Ludvig Runeberg, som också är en känd författare. Topelius började sedan jobba som journalist och historieprofessor.Play audiofile

15
16

Topelius barndomshem Kuddnäs är nu ett museum. På museet får man se hur familjen Topelius levde på 1800-talet.Play audiofile

17
18

Man kan hitta skulpturer av Zacharias Topelius på flera ställen. I Helsingfors finns det skulpturer i Esplanadparken och i Skolskvären.Play audiofile

19
20

Har du läst någon av Zacharias Topelius sagor?Play audiofile

21
Zacharias Topelius - En finländsk författare

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Zacharias Topelius - commons.wikimedia.org
S4: Estormiz - commons.wikimedia.org
S6: Walter Runeberg (1838-1920) - commons.wikimedia.org
S8: Albert Edelfelt - commons.wikimedia.org
S10: Carl Larsson och Albert Edelfelt - 1899 - commons.wikimedia.org
S12+20: Posti - 1948 - commons.wikimedia.org
S14+16: Svenska litteratursällskapet i Finland - commons.wikimedia.org
S18: MKFI - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Renkött - samisk mat
SSM BM DA SV IS
2
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

3
4

I den här boken får du läsa om hur du kan laga middagsmat av renkött.

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.

5
6

Renkött är det bästa köttet du kan äta. Renen är fri och ute hela året. De är bara i gärdet när vi ska märka, skilja och slakta dem.

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.

7
8

Ryggen måste du dela upp i lederna. Så lägger du köttet i en kastrull och fyller på vatten tills det täcker köttet.

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.

9
10

När det kokar, tar du bort skummet. Efter det har du i salt. Låt det koka i 2 timmar och så är köttet färdigt och du kan äta det.

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.

11
12

Tungorna och benen kokar du på samma sätt som köttet från ryggraden, men du måste använda lite mer salt.

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.

13
14

Bogköttet kommer från renens framfot. Först måste du skära upp bogköttet.

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.

15
16

Du steker köttet i en gryta. När du har stekt köttet hackar du löken och steker den. Till slut måste du ha lite salt i grytan.

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.

17
18

Innerfiléerna skär du i bitar och steker i stekpanna. så saltar du lite.

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.

19
20

Skär upp grönsakerna och stek dem i ugnen med olja, salt och timjan.

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.

21
22

Låter det gott?

Njaelkies govloe?

23
Renkött - samisk mat

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com
S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle
S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Island
IS DA SV
2
Island

Erna Jónsdóttir, Helga Dögg Sverrisdóttir, Margrét Þóra Einarsdóttir og Svanhvít Hreinsdóttir


Indlæst på svensk af Nellie Sjögren Eliasson
3
4

Island ligger i Nordatlanten. Landet är omringat av vatten och ligger i norra Atlanten. Det är 340.000 invånare och de flesta bor i huvudstadsområdet, ca. 215.000.Play audiofile

5
6

Island är 102.800 kvadratkilometer stort. 40% av Island består av fjäll (fjäll och vulkaner) och är obeboelig. Island är den näst största ön i Europa.Play audiofile

7
8

Glaciärerna på Island täcker 11% av landets yta. Vatnajökull är den största och också störst i Europa. Langjökull är näst störst och därefter Hofsjökull. Glaciärerna blir mindre och mindre för varje år.Play audiofile

9
10

Island ligger på den Amerikanska och Europeiska kontinentalplattan. Därför är vulkanutbrott och jordskalv rätt vanliga. På många ställen på Island finns det varmvatten i jorden, som kan användas till uppvärmning.Play audiofile

11
12

På Island finns det cirka 130 vulkaner och 18 har fått utbrott sedan Island varit bebott. Vissa vulkanutbrott bryter ut regelbundet som Hekla och Krafla.Play audiofile

13
14

På Island talar vi isländska, vilket är ett germanskt språk. Isländska har inte förändrats mycket sedan vikingatiden och därför förstår vi texter som var skrivna för 1000 år sedan.Play audiofile

15
16

Man menar att bosättningen på Island började år 874, då Ingólfur Arnarson och Hallveig Fróðadóttir erövrade landet. Island tillhörde Norge 1262 och senare Danmark 1380. Island blev ett självständigt land 1944.Play audiofile

17
18

På Island är det demokrati. Högsta ledaren i regeringen är statsministern. Presidenten är statschef i landet.Play audiofile

19
20

Islands huvudstad heter Reykjavik. De tre näst största städerna är Hafnarfjörður, Kópavogur och Akureyri. Islands nationaldag är sjuttonde juni.Play audiofile

21
22

Fiskeindustrin och turistindustrin är i huvudsak störst på Island. Många turister besöker landet, vilket är viktigt för landet.Play audiofile

23
24

Har du besökt speciella städer på Island?Play audiofile

25
Island

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Nicolas Reymond + Victor Montol - flickr.com + pxhere.com + pixabay.com
S4: NASA - flickr.com
S6: 12019 - pixabay.com
S8: Andreas Tille - commons.wikimedia.org
S10: USGS - commons.wikimedia.org
S12: Árni Friðriksson - commons.wikimedia.org
S14: GDK - commons.wikimedia.org
S16: Christophe Pinard - flickr.com
S18: Cicero85 - commons.wikimedia.com
S20: Magnús Ólafsson - commons.wikimedia.org
S22: C. Ortiz Rojas - commons.wikimedia.org
S24: Superbass - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Renkött - samisk mat
SSM BM DA SV IS
2
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

3
4

I den här boken får du läsa om hur du kan laga middagsmat av renkött.

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.

5
6

Renkött är det bästa köttet du kan äta. Renen är fri och ute hela året. De är bara i gärdet när vi ska märka, skilja och slakta dem.

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.

7
8

Ryggen måste du dela upp i lederna. Så lägger du köttet i en kastrull och fyller på vatten tills det täcker köttet.

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.

9
10

När det kokar, tar du bort skummet. Efter det har du i salt. Låt det koka i 2 timmar och så är köttet färdigt och du kan äta det.

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.

11
12

Tungorna och benen kokar du på samma sätt som köttet från ryggraden, men du måste använda lite mer salt.

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.

13
14

Bogköttet kommer från renens framfot. Först måste du skära upp bogköttet.

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.

15
16

Du steker köttet i en gryta. När du har stekt köttet hackar du löken och steker den. Till slut måste du ha lite salt i grytan.

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.

17
18

Innerfiléerna skär du i bitar och steker i stekpanna. så saltar du lite.

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.

19
20

Skär upp grönsakerna och stek dem i ugnen med olja, salt och timjan.

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.

21
22

Låter det gott?

Njaelkies govloe?

23
Renkött - samisk mat

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com
S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle
S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Norge
BM IS NN SV DA SSM
2
Nöörje

Mari Gjengstø Mostad

Oversat til sydsamisk af Anita Dunfjeld Aagård
Indlæst på svensk af Isabella Jönsson
3
4

Norge gränsar till Sverige, Finland och Ryssland, och har sjögränser till Danmark. Norge tillhör Skandinavien. Det bor omkring 5 miljoner människor här. Huvudstaden är Oslo, där det bor 700 000 människor.
Play audiofile

Nöörjen leah raasth Sveerjen, Såevmien jïh Russlaanten vööste, jïh Danmarhken vööste mearosne. Nöörje Skandinaviesne. Medtie 5 millijovnh almetjh daesnie årroeh. Åejviestaare Oslo, gusnie bijjelen 700 000 almetjh årroeh.

5
6

Den norska flaggan är röd, vit och blå. Norges nationaldag är 17 maj, eftersom Norge fick sin egen konstitution 17 maj 1814. Norge blev fritt från Danmark efter cirka 400 år i union. År 1905 blev landet också fritt från Sverige.
Play audiofile

Nöörjen saevege rööpses, veelkes jïh plaave. Nöörjen nasjonaalebiejjie suehpeden 17.b. juktie Nöörje jïjtse maadth-laakem åadtjoeji suehpeden 17.b.1814. Nöörje dellie Danmarhkeste loeveni mænngan medtie 400 jaepieh unijovnesne. Jaepien 1905 aaj Sveerjeste loeveni.

7
8

Norge är en monarki, precis som Sverige och Danmark. Norges kungapar är kung Harald V och drottning Sonja. Kronprinsparet heter Håkon och Mette-Marit.
Play audiofile

Nöörje monarkije goh Sveerje jïh Danmarhke. Nöörjen gånka lea Harald V jïh trööhnegen nomme Sonja. Aerpieprinse-paarren nommh Håkon jïh Mette-Marit.

9
10

Norges största inkomstkälla är olja. Det finns många stora oljeplattformar i Nordsjön som pumpar upp olja.
Play audiofile

Ålja Nöörjen stööremes baalhka-gaaltije. Noerhte-mearosne gellie stoerre åljasijjieh mah åljam voelmestieh.

11
12

Norge har mycket vacker natur, vilket gör landet populärt bland turister som kommer för att uppleva det. Det är väldigt populärt att ta Hurtigrutten (norskt kryssningsfartyg) för att se norska kusten.
Play audiofile

Nöörjen joekoen tjaebpies eatneme mij vietseles turistide mah båetieh dam dååjrehtidh. Joekoen vietseles Hurtigrutine vuelkedh Nöörjen mearoe-gaedtiem gutnedh.

13
14

Norge är särskilt känt för vackert norrsken i de nordligaste delarna av landet.
Play audiofile

Noerhtelisnie Nöörjesne byögkeles tjaebpies goeksege.

15
16

Den norska operan och baletten ligger i Oslo och är en av Norges mest kända byggnader.
Play audiofile

Nöörjen opera jïh ballette Oslosne, jïh dïhte byögkeles gåetie Nöörjesne.

17
18

Berömda personer / grupper från Norge är Edvard Munch (konstnär), Henrik Ibsen (författare), Thor Heyerdahl (upptäckare), AHA (popgrupp), Kygo (konstnär) och Jens Stoltenberg (NATO: s chef).
Play audiofile

Byögkeles almetjh/dåehkieh Nöörjeste leah v.g. Edvard Munch (tjiehpiedæjja), Henrik Ibsen (tjaelije), Thor Heyerdahl (vueptiestæjja), AHA (musihkedåehkie), Kygo (artiste) jïh Jens Stoltenberg (NATO-åejvie).

19
20

Skidsport är stort i Norge. En av våra bästa utövare är Marit Bjørgen, som har vunnit både OS- och VM-guld många gånger.
Play audiofile

Gellie tjoejkedieh Nöörjesne. Akte dejstie bööremes tjoejkehtæjjijste lea Marit Bjørgen, gie dovne OL- jïh VM-gullieh gellien aejkien vitneme.

21
22

Vet du något mer om Norge?
Play audiofile

Datne vielie Nöörjen bïjre daajrah?

23
Norge

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Peter Arvell + Monika Neumann - pixabay.com + Pxhere
S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Morten Johnsen - commons.wikimedia.org
S8: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff
S10: Hannes Grobe - commons.wikimedia.org
S12: Kerstin Riemer - pixabay.com
S14: Noel Bauza - goodfreephotos.com
S16: Maxpixel.freegreatpicture.com
S18: Edvard Munch “Skrik” (1883–1944)
S18: Henrik Ibsen af Henrik Olrik (1830-1890)
S18: A-HA - Jamesbond Raul - commons.wikimedia.org
S18: Thor Heyerdal - Shyamal - commons.wikimedia.org
S18: KYGO - Marco Verch - flickr.com
S18: Jens Stoltenberg - Magnus Fröderberg - commons.wikimedia.org
S20: Bjarte Hetland - commons.wikimedia.org
S22: M. Maggs - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Känner du till Röros?
Känner du till Röros?

Kristina Kolstad Eggen og Andrine Vollan Morken


Indlæst på svensk af Moa Sveningsson
3
4

Bergstade Röros är en liten by som ligger i Södra Tröndelag. Byn blev grundlagd 1644 och ligger 600 meter över havet.Play audiofile

5
6

1980 blev Röros satt på Unescos världsarvslista med anledning av trähusen och gruvmiljön på platsen.Play audiofile

7
8

Det har funnits gruvdrift i Röros i flera hundra år. I dag kan man besöka gruvor för att se hur gruvorna drevs i gamla dagar men också i nutid.Play audiofile

9
10

Johan Falkberget (1879-1967) är en känd norsk författare från Röros. Han har skrivit många böcker. De flesta handlar om livet i Röros och gruvdriften där.Play audiofile

11
12

Det som är speciellt med trähusbebyggelsen i byn är att den är sällsynt stor och välbevarad, samtidigt som människor bor och jobbar i husen.Play audiofile

13
14

Varje vinter arrangeras Rörosmarknaden som är en stor marknad och kulturarrangemang. Här är det många aktiviteter man kan delta i som t.ex. hundkörning eller slädtur med häst.Play audiofile

15
16

När Rörosmarknaden är igång vimlar det av folk. Det är ofta runt 70 000 besökande som vill uppleva en unik kultur, handel och lokalhistoria i fjällbyn.Play audiofile

17
18

Röros kyrka stod färdig 1784. Den är Norges femte största kyrka. Kyrkan blir kallad för bergsstaden Ziir. Ziir betyder prydnad, alltså bergsstadens prydnad.Play audiofile

19
20

Röros har ett område, på en storlek av tio fotbollsplaner, som består av flygsand. Sanden har ständigt blivit flyttad av vinden och liknar en liten öken.Play audiofile

21
22

Röros är en av de kallaste platserna i Norge. Köldrekordet här är på -50,4°C, det blev satt den 13 januari 1914.Play audiofile

23
24

Förr hade Röros många buskar och träd. Men när Röros kopparverk blev byggt 1644 blev merparten av träden och buskarna nedhuggna. I dag ökar tillväxten av skog i området.Play audiofile

25
26

En del av Femundsmarka nationalpark ligger i Röros. Det är ett av de största sammanhängande, orörda vildmarksområde i södra Skandinavien. Detta är ett fint område för att gå på tur eller att pröva fiskelyckan.Play audiofile

27
28

Har ditt land några städer som står på Unescos världsarvslista?Play audiofile

29
Känner du till Röros?

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: Einar Storsul - pixabay.com
S4: Commons.wikimedia.org
S6: Torill_ivers0 - pixabay.com
S8: Lars Geithe - commons.wikimedia.org
S10: Nasjonalbiblioteket.no
S12: Vberger - commons.wikimedia.org
S14: Martin Reitan - commons.wikimedia.org
S16: Orzetto - commons.wikimedia.org
S18: Concierge2.0 - commons.wikimedia.org
S20: Isabell Kristiansen
S22: Arne Nyaas - pixabay.com
S24: Randi Hausken - commons.wikimedia.org
S26: Cpt zeepv - commons.wikimedia.org
S28: Marketa Machova - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Truppgymnastik i Halmstad
2
Truppgymnastik i Halmstad

Emma-Ida Bladh, Isabella Jönsson och Linnea Westerberg


Indlæst på svensk af Emma-Ida Bladh
3
4

Truppgymnastik växte fram på 1970-talet i Sverige. Det är den mest populära formen av gymnastik i Sverige, med cirka 20 000 medlemmar. Man tävlar i dam, herr eller mixad klass.Play audiofile

5
6

Sverige tillhör världstoppen i truppgymnastik, tillsammans med Danmark på herrsidan och Island på damsidan.Play audiofile

7
8

Gymnasterna tävlar i lag om 6-16 gymnaster. Man tävlar i tre discipliner: tumbling, trampett och fristående. Domarna ger poäng på de olika övningarna.Play audiofile

9
10

I trampett utförs tre olika hopp, både med och utan hoppredskap på en trampett. Domarna bedömer hela truppens hoppserie.Play audiofile

11
12

I fristående framförs en akrobatisk dans där minst åtta gymnaster deltar för ungdomar, och minst sex gymnaster deltar på junior- och seniornivå. Koreografin ska vara 2-3,5 minut.Play audiofile

13
14

Friståendet ska främst innehålla gymnastiska moment som piruetter, balansövningar och hopp, men även akrobatiska övningar.Play audiofile

15
16

I tumbling görs tre olika voltserier med både framåt och bakåtvolter. Man kan t ex göra hjulningar, rondat eller volter.Play audiofile

17
18

När man tävlar på olika nivåer används en svårighetstabell i samtliga grenar. Lagen har därför olika utgångspoäng beroende på vilka svårigheter man klarar av.Play audiofile

19
20

I Halmstad har vi flera gymnastikföreningar. Några är HFG = Halmstad frigymnaster, HGF = Halmstad gymnastikförening och GFN = Gymnastikföreningen Nissaflickorna.Play audiofile

21
22

Kan du göra några akrobatiska övningar?Play audiofile

23
Truppgymnastik i Halmstad

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+4+10+12+14+16+18+20: West Photo
S6+8+22: Skåneidrotten - flickr.com
Forrige side Næste side

Pages