Opettajanopas/ tehtävät

(HUOM: työn alla)

Tehtävä lk 1-3 (suomi):