Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Snåase
2
Snåsa

Solveig Katarina Fossum Norberg - Snåasen skuvle

þýtt á íslensku frá Helga Dögg Sverrisdóttir
3
4

Snåase gaske Nöörjesne. Snåasen tjïelte Trööndelagen mubpie stööremes tjïelte. Medtie 2100 almetjh Snåasesne årroeh.


Play audiofile

Snåsa er í Mið-Noregi og er þriðja stærsta sveitarfélagið innan Þrándheims. Það búa um 2100 manns í Snåsa.

5
6

Snåase lea guektiengïelen tjïelte. Daaroen gïele jïh åarjelsaemien gïele seammavyörtegs tjïeltesne.


Play audiofile

Snåsa er tvítyngdt sveitarfélag. Norska og suðsamíska eru jafnrétthá í sveitarfélaginu.

7
8

Aesesne, Bergsåsen, plåamstere Cypripedium calceolus gååvnese. Daate plåamstere lea Snåasen tjïeltenvæhta.


Play audiofile

Í Bergsåsen vex blómið ,,Cypripedium calceolus.” Það er merki Snåsa.

9
10

Snåasen tjïeltesne jïjnjh vaerieh jïh bijjelen 2000 gööleme-jaevrieh. Snåasenjaevrie govhtede stööremes jaevrie Nöörjesne.


Play audiofile

Í sveitarfélaginu Snåsa eru mörg fjöll og rúmlega 2000 vötn með fiski í. Snåsavatnið er 6. stærsta stöðuvatn Noregs.

11
12

Snåasesne golme maadth-skuvlh, Snåasen Montessori skuvle, Snåasen skuvle jïh Åarjel-saemiej skuvle.


Play audiofile

Það eru þrír grunnskólar í Snåsa, Snåsa skóli, Snåsa Montessori skóli og Åarjel-saemiej skóli.

13
14

Åarjel-saemiej skuvle lea saemien skuvle. Naan learohkh jeatjah tjïeltijste båetieh, jïh dah internaatesne årroeh gosse skuvlesne vaedtsieh.


Play audiofile

Åarjel-saemiej er samískur skóli. Nokkrir nemendur koma frá öðrum sveitarfélögum og búa á heimavist á meðan þeir eru í skólanum.

15
16

Snåasesne ånnetji industrije, feeladasse, gellie gaertenh gusnie govsh, snurkh jïh sïrvh jïh gellie gïeh båatsojne berkieh.


Play audiofile

Í Snåsa er smá iðnaður og ferðamanniðnaður. Þar eru margir bæir með kúm, svínum og sauðfé. Margir vinna við hreindýraveiðar.

17
18

Saemien sïjte lea saemien museume jïh kultuvrejarnge mij åarjelsaemien kultuvrem jïh histovrijem vuesehte.


Play audiofile

Saemien Sïjte er samískt safn og menningarsetur sem sýnir suður-samíska menningu og sögu.

19
20

Snåasen gærhkoe gierkijste jïh båarasommes gærhkoste 800 jaepien båeries.


Play audiofile

Snåsa kirkja er byggð úr steini og er elsti hluti hennar 800 ára gamall.

21
22

Joralf Gjerstad åahpies abpe Nöörjesne juktie dan leah “baahke gïeth”. Dïhte gellie almetjh jealajahteme. Dïhte ”Snåsamannen” gåhtjesåvva.


Play audiofile

Joralf Gjerstad er þekktur í Noregi því hann hefur græðandi hendur og hefur læknað marga. Hann er kallaður ,,Snåsamaðurinn”

23
24

Måjhtah man gellie gööleme-jaevrieh Snåasen tjïeltesne?


Play audiofile

Manst þú hve mörg vötn eru í sveitarfélaginu Snåsa með fiski í?

25
Snåase

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10+12+14+16+18+24: Anita Dunfjeld Aagård
S4: Commons.wikimedia.org
S6: Saemien Sïjte
S8: Even Jarl Skoglund - commons.wikimedia.org
S20: Klevsand - commons.wikimedia.org
S22: Bjarne Thune - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X