Play audiofile
Svenska militärer
2
Svenska militärer

Theodor Winbladh - Frösakullsskolan


Lese opp på svensk av Theodor Winbladh
3
4

I försvarsmakten har all personal gradbeteckningar. Den visar var personen befinner sig i den militära rangordningen.Play audiofile

5
6

Svenska militären har sedan 2009 tvåbefälssystem. Officerare börjar som graden fänrik och det kan bli upp till graderna general och amiral.Play audiofile

7
8

I den svenska militären är den lägsta graden menig. En menig är en soldat utan befälsgrad.Play audiofile

9
10

Redan när vikingarna levde på tidig medeltid, hade vi värnplikt i Sverige. Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att delta i ett lands krigsmakt.Play audiofile

11
12

1901 infördes värnplikt i Sverige. Sedan 2009 har Sveriges värnplikt vilat i fredstid. Sverige har värnplikt för både män och kvinnor.Play audiofile

13
14

Kung Carl XVI Gustaf är Försvarsmaktens främste representant och han har de högsta militära graderna inom de tre försvarsgrenarna: amiral i flottan, general i armén och general i flygvapnet.Play audiofile

15
16

Svenska utlandsstyrkan består av frivilliga som jobbar utanför Sveriges gränser. Utlandsstyrkan bildades 2009 då Sverige skickade observatörer vid FN:s första fredsbevarande operation.Play audiofile

17
18

Utlandsstyrkans uppdrag är: -Avvärja risk för väpnad konflikt -Hejda en pågående väpnad konflikt -Övervaka överenskommelser om fred -Skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhetPlay audiofile

19
20

Skulle du vilja bli militär?Play audiofile

21
Svenska militärer

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+18: Pxhere.com
S4: Undanurvägen - commons.wikimedia.org
S6: Frankie Fouganthin - commons.wikimedia.org
S8: Marcus Bengtsson - commons.wikimedia.org
S10: Antoine Glédel - commons.wikimedia.org
S12+16: Johannes Jansson - commons.wikimedia.org
S14: Ricardo Stuckert - commons.wikimedia.org
S20: Janee - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side